Đang thực hiện
Tên truy cập
Mật khẩu
 
Quên mật khẩu?
Topbanner
Đường dây nóng: 037.885.9211

Hỗ trợ trực tuyến

Email:
buntaphanvietnam@gmail.com
BTP_left1
PigCHAMP – Quản lý heo sinh sản

[22-12-2016 20:24]

PigCHAMP – Quản lý heo sinh sản

Quản lý heo sinh sản bằng bảng ghi Sow / boar records. Phần này bao gồm các sự kiện liên quan đến việc nhập heo giống (heo nái và heo đực giống) vào đàn: nhập đàn, phối giống, heo đẻ, cai sữa, loại thải heo…
Sự kiện nhập vào – Enter:
 
Sự kiện ghi lại ngày một heo nái, heo hậu bị, heo giống vào đàn. Sự kiện này là bắt buộc đối với tất cả các hồ sơ dữ liệu heo nái và heo đực. Cùng với sự kiện nhập vào là ngày nhập. Điều này rất có giá trị để tính toán:
 1. Số lượng heo tồn chính xác.
 2. Số ngày tính từ ngày nhập vào đến lần phối giống đầu tiên.
 3. Số lượng heo hậu bị chưa nuôi.
 4. Tỷ lệ loại thải heo hậu bị trước khi động dục.
Hình 1: Mẫu nhập heo

Sự kiện giao phối – Mating:
 
Với mỗi sự kiện giao phối, chương trình tự động cập nhật các thông tin giống trong hồ sơ của heo nái hoặc heo hậu bị và xác định xem các sự kiện giao phối là phối giống một lần, phối giống lặp lại, hoặc một trong số những lần giao phối trong quá trình động dục, dựa trên các định nghĩa sau đây:
 • Thời gian phối giống của 1 lần phối là 10 ngày kể từ lần phối đầu tiên.
 • Phối giống lặp lại là lần giao phối xảy ra sau lần phối trước 11 ngày trở lên.
 • Trong thời gian phối giống có thể phối 1 lần hoặc nhiều lần.

Sự kiện AI – AI Event:
 
Sự kiện AI ghi lại một sự kiện phối giống nhân tạo. Các trường dữ liệu bao gồm ngày phối giống, ID heo đực, người phối giống và giờ phối.

Hình 2: Mẫu sự kiện phối giống nhân tạo

Sự kiện sảy thai – Abortion Event:
 
Ghi lại việc sảy thai. Không có trường dữ liệu bổ sung. Sự kiện này không ảnh hưởng đến lứa đẻ của một con heo nái (lứa đẻ chỉ tăng sau một sự kiện Farrow). Lưu ý rằng nếu một con heo nái bị sảy thai nhưng vẫn còn trong đàn và được phối một lần nữa, nó sẽ có một chu kỳ đẻ rất dài được liệt kê trong báo cáo Summary Sow và báo cáo Sow Performance.

Sự kiện đẻ – Farrow Event:
 
Ghi lại các dữ liệu đẻ của heo nái. Trước tiên gõ ID nái và nhấn . Nhập ngày đẻ, và sau đó tại trường Event, gõ Farrow, và nhấn Enter . PigCHAMP sau đó sẽ nhắc bạn nhập các thông tin đẻ mà bạn có cho heo nái này. Nếu bạn không có bất kỳ dữ liệu cho một lĩnh vực cụ thể, ví dụ: trọng lượng ổ, sau đó chỉ cần bỏ qua nó bằng cách nhấn hoặc <↓> (giá trị 0 trong trường Litter Weight được ghi nhận như một giá trị thiếu và không phải là 0 kgs). Hãy nhớ rằng bạn có thể sử dụng phím để ghi lại sự kiện này bất cứ lúc nào, vì vậy nếu tất cả các giá trị sơ sinh còn sống, chết non và thai gỗ, sau đó nhấn sau khi bạn đã nhập số lượng thai gỗ.
Một số hướng dẫn liên quan đến chết non và thai gỗ:
 • Ghi lại tất cả những heo con nhìn bình thường đã chết trong thời kỳ mang thai là chết non.
 • Ghi lại tất cả những heo con bị chết và nhỏ, teo, nâu đỏ hoặc đen, và thấy rõ ràng đã thoái hóa trước khi sinh là thai gỗ.
Trường Total Weight là tổng cân nặng heo con sơ sinh còn sống vào ngày cân. Các trường live bom, stillbom và mummies cần được nhập vào.

Hình 3: Mẫu sự kiện heo đẻ

Sự kiện heo con chết – Pig deaths Event:
 
Ghi lại các lý do heo con đã chết trước khi cai sữa. Để sử dụng gõ trong trường Event (hoặc nhấn để xem một danh sách các sự kiện) và nhấn . Bạn có thể nhập dữ liệu vào hai trường bổ sung: Piglet và Reasons. Trường Piglet sẽ nhắc bạn nhập số heo con chết với lý do tương tự. trường Reasons nhắc bạn nhập một lý do chết. Trong trường này, nhấn F1 để xem một danh sách những lý do chết.
Sự kiện heo con chết được sử dụng để phân tích các lý do heo chết. Bạn có thể phân tích theo ngày, tháng hoặc năm (thời gian phân tích); do tuổi chết (0-2,3-6 ngày, vv); bởi lứa đẻ của nái; theo vị trí (bam, room, pen).

Sự kiện cai sữa – Wean Event:
 
Ghi lại số lượng và trọng lượng của heo con cai sữa khi cả heo nái và heo con được cai sữa. Gõ và nhấn , ở trường Event. Nhập số lượng heo cai sữa và tổng trọng lượng của chúng.
CHÚ Ý: Trong chương trình PigCHAMP, mỗi sự kiện Farrow phải được tiếp tục bởi một sự kiện Cai sữa hoặc Nurse Off. Nếu một heo nái đẻ không có 0 heo con nào sống sót và 10 heo con chết, bạn nên ghi lại một sự kiện cai sữa với 0 heo cai sữa ngay sau sự kiện Farrow (nếu sau đó heo này nhận nuôi heo khác thì ghi vào sự kiện Nurse On).
Những heo sơ sinh còn sống mà không được cai sữa hoặc bị chết hoặc gửi nuôi sẽ được tính như trường hợp heo con chết không được ghi lại.

Sự kiện Remove:
 
Sử dụng để ghi lại việc loại thải một heo nái, heo đực giống hoặc heo hậu bị từ đàn giống, cùng với các lý do cho việc loại thải. Bạn nhập vào một sự kiện Remove trong một hồ sơ và loại bỏ heo khỏi đàn. Khi một sự kiện Remove được thêm vào một hồ sơ, bạn được nhắc nhở để nhập dữ liệu vào nhiều hơn bốn lĩnh vực: Loại loại thải - removal Type, lý do chính - Primary Reason, Lý do phụ - Secondary Reason, và Removal ID (một ID mới cho heo).
PigCHAMP định nghĩa bốn loại loại thải:
 1. Cull: heo được bán ra khỏi đàn để giết mổ.
 2. Death: heo chết khi đang khai thác trong đàn.
 3. Destroyed:  heo chết hoặc bị giết bởi người sản xuất hoặc bác sĩ thú y, thường là do chấn thương hoặc bệnh tật.
 4. Transfer: heo được lấy từ đàn giống và bán, cho thuê, cho mượn, hoặc giao cho một nhà sản xuất heo cho mục đích sinh sản. Loại này bao gồm heo nái hậu bị mang thai được bán với mục đích sinh sản và heo nái chuyển giao cho một đơn vị khác có cùng quyền sở hữu.

Các sự kiện khác như:
            Sự kiện đối với heo đực: Boar in, Boar out
            Sự kiện khác trong chuồng đẻ: ghép đàn, nhận nuôi hộ, gửi heo…
 
Biên dịch bởi BTP Team (Nguồn Pigchamp)
Các tin khác

Siêu âm thai trên heo

Tốc độ gió trong chăn nuôi heo chuồng kín

Làm thế nào để số heo cai sữa/ nái/ năm đạt 30 con (PSY = 30)?

Sản xuất tinh heo tự động

PigCHAMP – Giới thiệu chung

Kỹ thuật cai sữa sớm cho heo con

Máy kiểm tra tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm trong chuồng heo

Giá khai thác tinh dịch heo tự động

Cài đặt phần mềm Micro-Speed

Quy trình chăm sóc quản lý đực giống

CÔNG TY CỔ PHẦN BUNTAPHAN QUẢNG BÌNH
ĐC trang trại: thôn Rào Trù, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình
ĐT: 0377.358.357     /     Email: buntaphanvietnam@gmail.com           

Lượt truy cập : 99.932

Đang trực tuyến : 2

Hôm nay : 36

Hôm qua : 60

Trong tháng : 498

Trong tuần : 200

Designed by Web123.vn™